NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Kontakt

ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ
Triglavska cesta 15
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: (04) 57 27 100
Fax: (04) 57 27 120
e-naslov: tajnistvo@zd-bohinj.si

Vodja ZD Bohinj:
Selma Brence Černezel, dr.med.

Vodja zdravstvene nege:
Lucija Dobravec Odar, dms

Zobozdravstveno varstvo


V ZD BOHINJ IMAMO 2 ZOBNI AMBULANTI


MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
Ambulanta deluje v OŠ dr. J. Mencingarja in jo vodi
Urška MIKLAVC, dr.dent.med.

Ambulanta opravlja zobozdravstveno varstvo otrok in mladine - zdravljenje in preventivne preglede.
Izvajajo pa tudi zobozdravstveno varstvo odraslih

ČAKALNE DOBE:
Zdravljenje odrasli       82 dni
Zdravljenje mladina     30 dni
protetika                       4 leta
 
NAROČANJE (odgovorna oseba Cvetka Dobravec)
ELEKTRONSKO NAROČANJE: cvetka.dobravec@zd-bohinj.si; odgovor v 24-tih urah;
telefonsko naročanje v celotnem ordinacijskem času,
naročanje je možno tudi osebno in po pošti.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE
Se izvaja v ambulanti v ZD Bohinj in sicer 3 x tedensko:
Mirko DOLŽAN,dr.dent.med.
 
ČAKALNE DOBE :
- zdravljenje      133 dni
- protetika         182 dni
 
NAROČANJE: (odgovorna oseba Marija Zalokar )
ELEKTRONSKO NAROČANJE: zobna.dolzan@zd-bohinj.si; odgovor v 24-tih urah;
telefonsko naročanje v celotnem ordinacijskem času,
naročanje je možno tudi osebno in po pošti.

SPREJEM NENAROČENIH PACIENTOV
V dopoldanski ambulanti do 12:00
V popoldanski ambulanti do 18:00