ZD Bohinj

Kontakt

ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ
Triglavska cesta 15
4264 BOHINJSKA BISTRICA

Telefon:  (04) 57 27 100
Fax:        (04) 57 27 120
e-naslov:  tajnistvo@zd-bohinj.si

Vodja ZD Bohinj:
Milena Vrečko Tolar,dr.med., spec.ped.
e.naslov:      milena.tolar@zd-bohinj.si
 
Vodja zdravstvene nege:
Lucija Dobravec Odar, dms
email: lucija.dobravec-odar@zd-bohinj.si

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in medicinske sestre, bo paciente v referenčnih ambulantah spremljala tudi diplomirana medicinska sestra.  

Namen referenčne ambulante je izvajanje preventivnih pregledov odraslih in vodenje urejenih kroničnih bolnikov.

Referenčne ambulante v Zdravstvenem domu Bohinj:

- Saša LANGUS, dr.med., spec.druž.med
- Maja ROZMAN, dr.med., spec.druž. in urg.med.
Za obe zdravnici vodi referenčno ambulanto Simona PETERNEL,dms

- Martina VIČIČ RAVNIK,dr.med., spec.druž.med.
Referenčno ambulanto vodi Lucija DOBRAVEC ODAR,dms