ZD Bohinj

Kontakt

ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ
Triglavska cesta 15
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: (04) 57 27 100
Fax: (04) 57 27 120
e-naslov: tajnistvo@zd-bohinj.si

v.d.Vodja ZD Bohinj:


Vodja zdravstvene nege:
Lucija Dobravec Odar, dms

Babiško patronažna služba

Ob prihodu novorojenčka iz bolnišnice pozivamo starše, da v najkrajšem možnem času prinesejo karton novorojenčka v ZD Bohinj, v kolikor pa le-tega v porodnišnici ne prejmejo, naj se povežejo s patronažno službo. Kontaktni telefon 57 27 100.

Obiske novorojenčkov, kot tudi patronažne obiske, izvajata Zalka Zupan, dipl.med.sestra in Maja Kržišnik, dipl.med.sestra.

Zaradi terenskega dela sta sestri dosegljivi v ZD Bohinj vsak delovni dan med 7:00 in 8:00 uro.