NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Kontakt

ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ
Triglavska cesta 15
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: (04) 57 27 100
Fax: (04) 57 27 120
e-naslov: tajnistvo@zd-bohinj.si

Vodja ZD Bohinj:
Selma Brence Černezel, dr.med.

Vodja zdravstvene nege:
Lucija Dobravec Odar, dms

OE Zdravstveni dom Bled – Zdravstveni dom Bohinj
Triglavska cesta 15, 4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04 57 27 100
Vodja ZD: Selma Brence Černezel, dr. med.

NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE:
Splošne ambulante
Referenčna ambulanta
Nujna medicinska pomoč
Zdravstveno varstvo otrok in mladine
Zobozdravstveno varstvo
Babiško patronažna služba
Fizioterapija
Laboratorij
Zdravstveno vzgojni center