ZD Bohinj

Kontakt

ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ
Triglavska cesta 15
4264 BOHINJSKA BISTRICA

Telefon:  (04) 57 27 100
Fax:        (04) 57 27 120
e-naslov:  tajnistvo@zd-bohinj.si

Vodja ZD Bohinj:
Milena Vrečko Tolar,dr.med., spec.ped.
e.naslov:      milena.tolar@zd-bohinj.si
 
Vodja zdravstvene nege:
Lucija Dobravec Odar, dms
email: lucija.dobravec-odar@zd-bohinj.si

Laboratorij

Laboratorij dela vsak delovni dan od 6:30 do 20:00 ure.

Odvzemi se izvajajo le na podlagi napotnice izbranega zdravnika. Za vse potrebne preiskave laboratorja morajo biti pacienti TEŠČ, kar pomeni, da 12 ur pred odvzemom krvi ne smete uživati hrane ali  pijače, razen vode in nesladkanega čaja.

V kolikor želite preiskave, ki vam jih zdravnik ni odredil, ste za te preiskave SAMOPLAČNIK.

Odvzem bioloških materialov za preiskave izvajamo vsak delovni dan od 6:30 do 19:00 ure.

Laboratorij je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/11.06.2004).

DOVOLJENJE MZ št. 0600-158/2011-11